Back Office Acouting

Ngày: 01/12/2020

Tính năng

- Chạy qua mạng nội bộ hoặc qua internet.
- Tự động sao lưu số liệu.
- Phân quyền cho từng người dùng.

 

Các đặc điểm vượt trội của phần mềm

Ngoài những tính năng mà bất cứ phần mềm kế toán nào cũng phải có thì hệ thống phần mềm kế toán có những tính năng nổi bật sau:
- Hệ thống sổ sách nội bộ và hệ thống sổ sách kế toán thuế có thể làm trên một phần mềm, dữ liệu chỉ cần nhập một lần.
- Phiếu thu, phiêu chi, giấy báo có, phiếu kế toán có thể lập cho nhiều đối tượng khác nhau.
- Đẩy dữ liệu đầu vào đầu ra vào phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất của bộ tài chính.
- Định hướng luồng dữ liệu ngay từ khi nhập đầu vào.

Tích hợp sâu với Front Office và POS:

Thiết lập định lượng cho các món ăn, đồ uống trong nhà hàng và minibar trong phòng khách
- Trừ kho đúng các kho theo yêu cầu.
- Tự động hạch toán đúng mã công nợ 131 trên phần mềm kế toán khi thu ngân các bộ phận cho nợ.

Quy trình quản lý

Chúng tôi đề xuất giải pháp tương tự các khách sạn 5 sao liên doanh với nước ngoài như New World, Melia, Sheraton, InterContinetal,… áp dụng và phần mềm sử dụng là Micros Fidelio hoặc Opera.

Xem thêm

Giao diện điển hình của FO Management