Front Office Management

Ngày: 25/10/2020

Các đặc điểm vượt trội của phần mềm FO

Tiền phòng được tính từng ngày thông qua Night Auditor

Quản lý các phát sinh theo hệ thống mã tài khoản NỢ - CÓ chặt chẽ như trong kế toán. Các khoản phải thu/đã thu được ghi chi tiết theo từng tài khoản vì vậy, luôn phần biệt được DOANH THU và TIỀN THU ĐƯỢC. Các khoản khách sử dụng được ghi như là phát sinh trên tài khoản doanh thu (Như Tiền phòng, minibar, ...) ngay từ khi khách check in, chứ không phải khi khách check out và được coi như khách đang nợ trên phòng.

 

Khách Check Out

Khách chỉ có thể Check Out khách khi “Balance/Cân đối hay Tổng phát sinh NỢ bằng Tổng phát sinh CÓ” trên tất cả các Folio của khách đều bằng 0

Night Auditor:

- Kiểm toán cuối ngày và đóng doanh thu.
- Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo từ các bộ phận có phát sinh.
- Khắc phục các sai sót nếu được phép.
- Chạy Night.

Correction/Sửa sai

- Khi đã có phát sinh trên các tài khoản, người dùng sẽ không thể xóa hay sửa trực tiếp mà phải thông qua thao tác “Correction/Sửa sai” – Tương đương “Bút toán đỏ” trong kế toán.
- Khi đã kết thúc ngày theo “Night Auditor”, mọi sai sót sẽ không thể “Correction/Sửa sai” được nữa mà chỉ có thể làm "Rebate/Giảm trừ".

Folio

- Folio: "Sổ chi tiêu" của một khách. Trên đó sẽ “ghi chép” toàn bộ các khoản phát sinh, các khoản thanh toán, các giảm trừ.
- Các thao tác với Folio như: Transfer, Routing, Combine/Undo Combine, Split, …. Sẽ giúp thu ngân tách, gộp hóa đơn nhanh chóng, chính xác tương đương Fidelio/Opera là chức năng mà không phần mềm nào của Việt Nam làm được.

Phòng ảo (Dump Room):

- Là các phòng không có thật, không bị tính tiền phòng khi chạy night.
- Dùng làm trung gian theo dõi các quá trình thanh toán.
- Dùng quản lý các chi phí nội tại của các bộ phận quản lý khách sạn.

Quy trình quản lý

Chúng tôi đề xuất giải pháp tương tự các khách sạn 5 sao liên doanh với nước ngoài như New World, Melia, Sheraton, InterContinetal,… áp dụng và phần mềm sử dụng là Micros Fidelio hoặc Opera.

Xem thêm

Giao diện điển hình của FO Management