The most professional software for hospitality in Vietnam.

Giải pháp phần mềm
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Hệ thống Quản lý Nhà hàng, Khách sạn, khu resort - Chuyên nghiệp theo quy trình Quốc tế.

Tự động trừ kho

Tự động trừ kho

Tự động trừ kho nhà hàng, minibar, amenites theo định lượng.

Quản lý các điểm bán hàng POS

Quản lý các điểm bán hàng POS

Phần mềm quản lý nhà hàng, ứng dụng công nghệ cảm ứng

Back Office Acouting

Back Office Acouting

Quản lý tài chính kế toán (tích hợp số liệu tự động với các phần mềm khác như front office, pos,…)

Front Office Management

Front Office Management

Quản lý các phát sinh theo hệ thống mã tài khoản NỢ - CÓ chặt chẽ như trong kế toán. Các khoản phải thu/đã thu được ghi chi tiết theo từng tài khoản vì vậy, luôn phần biệt được DOANH THU và TIỀN THU ĐƯỢC.

PKM Kết nối với hệ thống khác

PKM Kết nối với hệ thống khác

Perfect Key Management với các hệ thống khác

Sơ đồ giải pháp
PERFECT KEY MANAGEMENT