The most professional software for hospitality in Vietnam.

Giải pháp phần mềm
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Hệ thống Quản lý Nhà hàng, Khách sạn, khu resort - Chuyên nghiệp theo quy trình Quốc tế.

Tự động trừ kho

Tự động trừ kho

Tự động trừ kho nhà hàng, minibar, amenites theo định lượng.

Quản lý các điểm bán hàng POS

Quản lý các điểm bán hàng POS

Phần mềm quản lý nhà hàng, ứng dụng công nghệ cảm ứng

Back Office Acouting

Back Office Acouting

Quản lý tài chính kế toán (tích hợp số liệu tự động với các phần mềm khác như front office, pos,…)

Front Office Management

Front Office Management

Quản lý các phát sinh theo hệ thống mã tài khoản NỢ - CÓ chặt chẽ như trong kế toán. Các khoản phải thu/đã thu được ghi chi tiết theo từng tài khoản vì vậy, luôn phần biệt được DOANH THU và TIỀN THU ĐƯỢC.

PKM Kết nối với hệ thống khác

PKM Kết nối với hệ thống khác

Perfect Key Management với các hệ thống khác

Sơ đồ giải pháp
PERFECT KEY MANAGEMENT

Giải pháp Perfect Key management

Chúng tôi không bán phần mềm đơn thuần, mà kèm theo đó là một quy trình quản lý , kinh doanh khách sạn chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Giúp tách bạch được Nhà đầu tư, nhà quản lý và đội ngũ nhân viên

Với Nhà đầu tư, phần mềm Quản lý khách sạn sẽ giúp Quý vị tiết kiện thời gian nhất mà vẫn tránh được mọi thất thoát.
Với nhà quản lý khách sạn, phần mềm như một người trợ lý xuất sắc khi giúp Quý vị đào tạo nhân viên, đáp ứng mọi thông tin cần thiết cho việc kinh doanh, marketing (tương đương Micros Fidelio/Opera đang sử dụng trong các khách sạn 5 sao tại Việt Nam).
Là nhân viên sử dụng trực tiếp phần mềm, bạn sẽ luôn nhận được sự hài lòng từ khách hàng và đội ngũ quản lý.
Là khách hàng sử dụng dịch vụ, Quý vị vẫn nhận thấy phần mềm của chúng tôi khi nhân viên phục vụ luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về in ấn hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác!

Xem thêm