PKM Kết nối với hệ thống khác

Ngày: 02/12/2020

Perfect Key Management có khả năng kết nối với tất cả các hệ thống điện tử khác trong khách sạn như:
- Khóa từ: Kết nối với các loại khóa: ONITY, VINGCARD, HUNE, ORBITA, BE TECH, ADEL……
- Hệ thống tổng đài thông thường: Dùng để tính cước điện thoại
- Hệ thống tổng đài điện thoại chuyên biệt cho khách sạn có các chức năng đặc biệt như:
o Mở/Đóng đường điện thoại khi khách check in/check out
o Báo thức cho khách
o Báo có tin nhắn cho khách trên điện thoại phòng
o Thiết lập phòng sạch/bẩn bằng điện thoại
o Nhập Minibar bằng điện thoại
- Hệ thống truyền hình trả tiền.

Quy trình quản lý

Chúng tôi đề xuất giải pháp tương tự các khách sạn 5 sao liên doanh với nước ngoài như New World, Melia, Sheraton, InterContinetal,… áp dụng và phần mềm sử dụng là Micros Fidelio hoặc Opera.

Xem thêm

Giao diện điển hình của FO Management