CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THÁI HÀ

Head Office in Hanoi

Room 3A, Delta Office: No 68 Nguyen Vinh Bao str., Cau Giay district, Hanoi
E: info@nhiha.com - W: www.nhiha.com; www.quanlykhachsan.com
T: 1900 23 23 32 M:(+84) 94 7633 133 E: info@quanlykhachsan.com

Office in Da Nang City

Sofia Hotel Group
I-11 Pham Van Dong str., Son Tra district, Da Nang city.
M: (+84) 94 684 7733 - E: info.dng@nhiha.com

Giao diện điển hình của FO Management