Quản lý các điểm bán hàng POS

Ngày: 02/12/2020

Các tính năng theo chuẩn quản lý quốc tế

- Tự động trừ kho nhà hàng tương ứng theo định lượng.
- Tự động tạo phiếu thu, giấy báo có (Đã hạch toán đúng NỢ/CÓ).
- Tự động theo dõi đúng mã công nợ 131 của từng khách hàng khi thu ngân cho nợ (City Ledger).
- Nhập captain orfer từ smar t phone.
- Cho phép khách hàng đặt món bằng smart phone của khách hoặc smart T Vtrên phòng vào đúng bàn của từng nhà hàng.

 

Đầy đủ chức năng

- Tách, ghép hóa đơn sang cùng bàn, bàn khác
- Chuyển món sang bàn khác
- Kiểm soát quá trình in
- Chiết khấu linh hoạt: Cả hóa đơn, từng món, nhóm món hoặc theo từng giờ.
- Phân biệt doanh thu/tiền thu được
- Quản lý Deposite

Quy trình quản lý

Chúng tôi đề xuất giải pháp tương tự các khách sạn 5 sao liên doanh với nước ngoài như New World, Melia, Sheraton, InterContinetal,… áp dụng và phần mềm sử dụng là Micros Fidelio hoặc Opera.

Xem thêm

Giao diện điển hình của FO Management